Könyvtári felhasználók alapfokú képzése

3. MODUL

WEBEN A KÖNYVTÁR

 

Az előző fejezetben láttuk, hogy valamennyi könyvtári honlap, portál elsődleges feladata, hogy a könyvtári dokumentumvagyont hozzáférhetővé, kereshetővé tegye. Ehhez online katalógusok állnak rendelkezésre az használók számára. Minden katalógus mögött egy-egy integrált könyvtári rendszer áll, amely nemcsak a dokumentumok beszerzésében, nyilvántartásában, elektronikus kölcsönzésében nyújt segítséget egy-egy közgyűjtemény számára, hanem egyszerű és összetett keresések, interaktív kapcsolattartás mentén szolgálja az olvasói igények kielégítését. Ismerkedjünk meg néhánnyal.

Az informatikai környezet folyamatos fejlődése, a számítógépek megjelenése, majd egyes munkafolyamatok automatizálása természetes gerjesztője volt a könyvtári feladatok gépesítésének. Elsőként a dokumentumok bibliográfiai rekordjainak adatbázisba rendezése kezdődött meg, valamint a nyilvántartások és kölcsönzések váltak elektronikussá, hiszen egy-egy többezres látogatót fogadó könyvtár számára e terület igényelte elsőként a változtatást, a feladatellátás megkönnyítését.

1970-es évekre létrejönnek tehát az első önállóan működő, telepített rendszerek. Jellemzőjük, hogy a különálló könyvtári munkafolyamatokat integráltan kezelik és különböző programrészekből (modulokból) tevődnek össze. Az első terminálokat még a könyvtárakban lehetett igénybe venni és a számítógépekre telepített kliensek segítségével, helyben volt lehetőség a használatra. Az internet és a hálózatok fejlődése eredményezte az elvárást (és a gyors fejlesztői reagálást) a könyvtár falain túl szolgáltató könyvtár iránt. Az 1990-es évek elejétől megjelennek az angol nyelvű könyvtári szoftverek, ám később fejleszteni kezdik a nemzeti nyelven kommunikáló programokat is.

Az internet vívmányai nélkül nehéz lenne elképzelni 21. századi életünket. A felnövekvő új generáció számára abszolút természetes elvárás az otthonról elérhető tudás, a pillanatok alatt bárhol bármikor megszerezhető információ, a világ bármely könyvtárának kereshető katalógusa. Az integrált rendszerek különböző méreteket öltenek funkcionalitásukban.

  

Ebben az alfejezetben megpróbáljuk összegyűjteni azokat az integrált rendszerekre vonatkozó közös jellemzőket, amelyek megkönnyítik a tanulók számára használatuk megértését, felépítésüket, működésük folyamatait. Pontosítsuk még egyszer a fogalmat:

IKR = Integrált Könyvtári Rendszer - olyan rendszer, amely modulokból épül fel, és amelyben ezek a modulok egymással harmonikusan együttműködő, egymást kiegészítő egészet alkotnak. Alapvető jellemzője a hálózati rendszerű működés, azaz a kliens-program hálózaton keresztül kommunikál a szerveren található adatbázis-kezelővel. Feladata a könyvtári munkafolyamatok teljes körű automatizálása, kommunikálás (interaktivitás), fejleszthetőség, bővíthetőség.

Felépítésük, működési elvük:

http://www.jpte.hu/~uhi/kurzus/informatika/client.gifA nagyobb rendszerek szerver-kliens formában működnek. Egy erős hardverrel rendelkező számítógépen (szerveren) fut az adatbázis-kezelő szoftver, amely biztosítja az adatok tárolását, hozzáférhetőségét és visszakereshetőségét. Maguk a könyvtárosok kliensgépeken, vagyis az asztali számítógépükre telepített programokon keresztül érik el a rendszer szolgáltatásait (moduljait) és végzik könyvtárosi munkafolyamatokat. Maguk a használók elsősorban keresésre használják a könyvtári rendszert, főként a könyvtár falain túl online eléréssel, akár 0-24 órában, a weben vagy mobileszközön keresztül (már amelyik integrált rendszer ezzel az alkalmazással rendelkezik már).

IKR alapvető moduljai:

-  Beszerzési vagy gyarapítási modul

A beszerzési folyamatok (megrendelés, a megrendelés követése, a beérkezés, a számlák kezelése, költségkeretek figyelése) gyors és hatékony kezelését és ellenőrzését segíti ez a modul. Az integrálásnak köszönhetően az itt bevitt adatokat más modulok is - pl. a katalogizálási - képes átvenni. Ezzel elkerülhető dupla munka és a duplum adatok kezelése, ám alkalmas az árfolyamváltozások követésére, különböző pénzforrások kezelésére.

-  Katalogizálási modul

Az integrált könyvtári rendszerek lelke, hiszen ebben a programelemben rögzítjük a könyvtári gyűjteményben található dokumentumok adatait, bibliográfiai leírásait, amelyek biztosítják a sokrétű visszakeresését, valamint kölcsönzéskor ezeket kapcsolják hozzá az olvasó adataihoz. Fontos ezért a minél részletesebb és minél pontosabb adatrögzítés.

 

-  Kölcsönzési modul

Ez a modul képes az összes kölcsönzési munkafolyamat kezelésére, ám alapfeltétele a bibliográfiai rekordok, példányadatok és az olvasókról tárolt személyi adatok tökéletes megjelentetése az adatbázisban. A kölcsönzési művelet során a dokumentumok rekordjait csatoljuk össze az adott olvasó adataival. Egyéb funkciók, mint statisztikák készítése, nyomtatása is elvárható ettől a modultól. A rendszerek legtöbbje lefedi az összes kölcsönzési műveletet, így az olvasó maga is tud online módon előjegyezni, hosszabbítani dokumentumot lefoglalni.

 

-  Keresőmodul (OPAC)

Az integrált könyvtári rendszerrel szemben támasztott elsődleges követelmény, hogy a rögzített rekordok (dokumentumok) visszakereshetőek legyenek, így ezt az adatbázis-kezelő szoftvernek támogatni kell. A keresési modul felületének használatára kapnak jogosultságot az olvasók is. A katalógust (OPAC-ot) egyrészt elérik a használók a könyvtárak saját weboldalán keresztül, vagy személyesen a könyvtárba betérve. Másrészt nagyobb könyvtárak közös könyvtári portálokon keresztül is biztosítják a hozzáférést a katalógushoz, azaz egy lekérdező felületen keresztül végezhetik egyszerre több könyvtár katalógusában a keresést.  (lásd. MOKKA Közös katalógus, vagy Vasi Könyvtári portál). A katalógusban való keresést az integrált rendszer többféle módon, felületen, programrészben biztosítja. Pl. katalogizálási, vagy folyóirat-kezelő modulokban, ahol az adatok rögzítése előtt végezhetünk keresést.

Fogalomtisztázás: Mi az az OPAC? - hálózaton elérhető, mindenki által használható számítógépes könyvtári katalógus

 

- Időszaki kiadványok kezelésére alkalmas modul

Ez a modul alkalmas periodikákkal kapcsolatos összes munkafolyamat elvégzésére, ám elsősorban az érkeztetést, archiválást végzik vele.

2.3.1     OLIB7 – Berzsenyi dániel könyvtár

A hazai fejlesztésű rendszerek mellett néhány nagyobb könyvtár (pl. Berzsenyi Dániel Könyvtár) külföldi rendszert vásárolt szolgáltatásul, hiszen rendszerváltás idején a magyar integrált rendszerek gyerek cipőben jártak. Számuk, minőségük elmaradt még a nemzetközi kínálattól. Az OLIB7 egy rugalmas, a felhasználó által alakítható funkciórendszert kínál klasszikus könyvtári feladatokra. Lefedi a könyvtárak teljes munkafolyamatát.

Támogatja a szöveges és képi adatbázisok kezelését. A nap 24 órájában egy browser (böngésző) segítségével elérhető. A keresőfelület némiképp elüt a megszokottól, a felhasználok nem is minden esetben szeretik.

 

Maga a katalógus tartalmazza:

-  a központi könyvtár, a fiókhálózat és az ellátórendszerek teljes gyarapodását 1999-től, minden dokumentumtípusról (könyv, folyóirat, CD, DVD, videó, kazetta, térkép, kotta), szabványos leírással

-  az olvasótermi, továbbá a kistérségi és nemzetiségi szolgáltatóhelyekre korábban kihelyezett dokumentumok rövidített leírásait és lelőhelyét

-  a szerzők és címek nagybetűs jelölésével a BDK 1999 előtti kölcsönözhető szépirodalmi, szakirodalmi, gyermek- és ifjúsági állományát.

-  A Savariensia gyűjtemény rekordjait

-  Berzsenyi Dániel Könyvtár Helyismereti Adatbázisát a „BELÉPŐ” felhasználók tudják elérni, ahol megtalálható a Vas megye irodalma bibliográfia és repertórium 1965-től adatbázis elektronikus katalógusa. A jelenlegi és történeti Vas megye történelmére, társadalmára, földrajzára, gazdaságára, kultúrájára és személyiségeire vonatkozó cikkeket, tanulmányokat lehet benne keresni.

 

 

 

Keresés a katalógusban:

A kereső felülete viszonylag egyszerűnek tűnik. Először az űrlapon felül a keresőmezők, alatta a szűkítési lehetőségek.

- A rendszer a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. Viszont a hosszú és a rövid magánhangzók helyes használatára figyelni kell. A szó elején a névelőket a rendszer nem veszi figyelembe.

- Egyes menüpontoknál automatikus csonkolás történik, erre a súgóban felhívják a figyelmet. A csonkolás jele: % Alkalmazhatjuk közvetlenül a szó végéhez kapcsolva és ilyenkor a beírt szó önmagában és összes toldalékával együtt megjelenik. Pl. tulipán%: Tulipános; Tulipánláz. Ha a csonkolás jelét szóköz után kapcsoljuk a kereső-kifejezéshez, akkor csak a beírt szó és az utána szóközzel kapcsolódó kifejezések találata jelenik meg. Pl. tulipán %: Tulipán és orgonaszó; Tulipán Fanfan; Tulipán és kereszt; stb.

A csonkolás jelét használhatjuk a szó elején illetve szóközzel hozzákapcsolva a kereső kifejezéshez. Pl. % tulipán: Napló és tulipán; A fekete tulipán; Hej, tulipán; stb

-  Cím/név: Amennyiben a keresett dokumentum szerzőjét és/vagy címét ismerjük, választhatjuk ezt a menüpontot.

-  Kulcsszó: Ha nincs pontos információnk a dokumentumról, az ismert kifejezések birtokában használhatjuk a kulcsszavas keresést.

-  Nevek: Személyek, különböző típusú testületek neveit kereshetjük, és innen juthatunk el a kapcsolódó művekhez.

-  Tárgyszó: Egy adott témához kereshetünk dokumentumokat.

-  Gyakorlott (összetett keresés): Egyszerre több szempont szerinti keresésre van lehetősége. Címtípusokat is jelölhetünk, viszont a Boole operátorokból csak az „ÉS” funkció használható a kereső kifejezések összekapcsolására.

-  Osztályozási jelzet, illetve ISBN/ISSN számok alapján is van módunk dokumentumot keresni. Az átlagolvasó kevésbé használja ezt a funkciót.

-  Sorozatok: Sorozatok címére, azon belül a hozzájuk tartozó művekre kereshetünk.

-  Kiadó: Egy adott kiadó által megjelent dokumentumot tudjuk megkeresni.

-  Időszaki kiadványok kereső űrlapja hasonló, egyszerű keresést biztosít

-  Távoli elérések - 12 könyvtár adatbázisát kereshetjük egyszerre. Pl. MOKKA, OSZK, Library of Congress, vagy éppen a New York-i városi könyvtár.

 

Jelszóhoz kapcsolódó szolgáltatások:

- Olvasói műveletek - megtekinthetjük aktuális kölcsönzéseinket, előjegyzéseinket.

- Online előjegyzés – a szükséges dokumentumot a „Tétel előjegyzése” ikonra kattintva előjegyezhetjük. A lejárt kölcsönzésű dokumentumainkat egyszer meghosszabbíthatjuk, amennyiben nem lép fel korlátozó tényező (pl. lejárt vagy a hosszabbítási időpont előtt lejáró tagság, tartozás, stb.).


 Szövegdoboz:  PRÓBÁLJUK KI!

 Az OPAC-ot megtalálni: www.bdmk.hu

 

1.    Keresés szerző és cím alapján (Márai Sándor: Boros könyv)

2.    Keressünk műcímre vagy szerzőre! Szerző lehet testület, társaság vagy csoport is.

3.    Nézzük meg, hogy hány találatot és milyen műveket találunk Bük tárgyszóra!

 

 

 

Vissza Tovább