Könyvtári felhasználók alapfokú képzése

3. MODUL

WEBEN A KÖNYVTÁR

1.   könyvtári portálok

Az előző órákon megismerkedtünk a webes keresőrendszerekkel, és azok néhány érdekes alkalmazásával, valamint a keresőkérdések helyes megfogalmazásával. Mindezek előzetes tudása nagyban hozzájárul a könyvtári adatbázisok helyes használatához, a releváns találatok eléréséhez. Ebben a fejezetben elsőként a könyvtári honlapokkal/portálokkal ismerkedünk meg.

1.1.            Honlap/portál - FOGALOMTISZTÁZÁS

Honlap: A honlapok egy adott domain névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok gyűjteménye, a World Wide Web hipermédiás dokumentumai, a felhasználók vagy a számítógépek kiindulási lapjai, ahol információkat közölnek a rendszerről, egy adott intézményről, egy adott témáról. Szokták még webhely, weblap, weboldal, website-nak is nevezni. Angolul home-page.[1] A honlapok lehetnek statikusak és dinamikusak. A statikus weblapok tartalma állandó, nem változik (például bemutatkozó oldalak) csak manuális átszerkesztéssel. A dinamikus weblapok alapeleme az ún. motor, amelynek segítségével ismételten végezhetőek azonos műveletek és nem kell a forráskódot manuálisan szerkeszteni.

 

Portál: Dinamikusan változó internetes lapok sokasága. Kiindulópontként szolgáló internetes oldal, amely hasznos információkat és átjárást biztosít más webhelyekre a világhálón, egyfajta kapu két pont között. Információkat biztosít a felhasználó mindennapjaihoz. A portál a külső szemlélő számára egy honlap, ahol megtalálhatók azok a szolgáltatások, amelyeket az ember nap, mint nap használ a munkája megkönnyítése céljából. Mondhatjuk azt is, hogy a portál egy adott témára felépített, összetett, több funkcióval, szolgáltatással ellátott honlap. Feladatuk egy tematikus, rendszerezett, világosan áttekinthető linkgyűjtemény szolgáltatása. Több típusa van (információs portál, szakmai portál, vállalati portál, tudásmenedzsment portál stb. Néhány hazai portál: Startlap, Kapu, Hírkereső, Egyszervolt.hu, Vas Megyei Könyvtári Portál.

Könyvtári portál:

A portál speciális célközönség számára kialakított olyan webhely, amely egyetlen elérési ponton keresztül biztosítja az összes tartalom és szolgáltatatás elérhetőségét. Tárolják és közvetítik a digitális objektumokat is. Egyetlen közös felületen, egyetlen belépési ponton és egyszeri azonosítással. Rugalmasan alakítható, interaktív. Osztott keresést végez, de egységesített módon jeleníti meg a találatokat. Képes a különböző platformokon (felület, program, nyilvántartás) és szabványokon működő rendszereket egy közös keresésben átvizsgálni, elérni. Több mint egy webes könyvtári katalógus, hiszen nem csak információt közvetít, hanem a használó számára is megteremti a könyvtári szolgáltatások online használatát (könyvtárközi kölcsönzés indítása, előjegyzés, hosszabbítás, kommunikáció a könyvtárossal, véleménynyilvánítás, stb.)

1.2.            könyvtári honlapok, portálok

A fogalom tisztázása után ismerkedjünk meg néhány könyvtári honlappal, portállal, ám tudni kell, hogy az internetes alkalmazások fejlődése, az olvasói szükségletek változása, generációs különbségek és elvárásaik a folyamatos megújulást követelik meg a könyvtáraktól. Szolgáltatásukban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az online elérhető információkra, s ezért honlapjaik a folyamatos megújulást, változást eredményezik.

 
Ugrás a lap tetejére
1.2.1.   Büki művelődési és sportközpont, könyvtár (www.bukmsk.hu)
Elsőként a helyi könyvtári honlap szolgáltatásait tekintsük át. Köztudott azonban, hogy ez a honlap 2014-től gyökeresen megváltozik. Jelenleg a 3 intézményegységet összefogó felületről választhatjuk a könyvtárra vonatkozó információkat. A weblap statikus és dinamikus honlap elemeket is tartalmaz. Egyfajta interaktivitást már előirányoz, hiszen a „Beszerzési javaslat” menüpont arra szolgál, hogy a könyvtárhasználók elküldjék ötleteiket, olvasási igényüket a szolgáltató felé. Az új könyvtári honlap elérhető lesz: www.konyvtarbuk.hu címen.
1.2.2.   bERZSENYI dÁNIEL kÖNYVTÁR (WWW.BDMK.HU)
Berzsenyi Dániel Könyvtár Szombathely lakossága, a dunántúli régió és határain túl élők mellett főként Vas megye polgárainak közvetíti szolgáltatásait. Gazdag kínálatot nyújtó honlapjukon nem csak a legfrissebb könyvtári híreket, programokat, új könyvek leírásait érheti el az olvasó, hanem linkként több elektronikus könyvtárat (E-könyvtár), vagy éppen a BDK OPAC-ját (katalógus), adatbázisait, a megye digitalizált archívumát (Vasi Digitális Könyvtár), de eljuthat egy összefogásból létrejött közös könyvtári portálhoz.
1.2.3.   Vasi könyvtári portál (www.vasikonyvtarak.hu)
Vasi Könyvtári Portál2011-ben az együttműködő könyvtárak azzal a céllal hozták létre e portált, hogy egységes arculatú közös felületen szolgáltassák a mindenkori aktuális információkat a Vas megyében működő könyvtárakról, a gyűjteményekben őrzött tudásvagyonról és a dokumentumokra vonatkozó lelőhely-információ alapján a lehető leggyorsabb hozzáférést biztosítsák az érdeklődőknek.[2] 24 órán keresztül kínál lehetőséget a használóknak, hogy akár otthonról is igénybe vegyék a könyvtárközi kölcsönzést, illetve másolatot, elektronikus másolatot igényeljenek a Vasi Könyvtári Portál keretében együttműködő könyvtárak gyűjteményéből. Az „Egyszerű keresés”, a „Részletes keresés”, az „Előjegyzések és igénylések” menüben, vagy az „Egyedi igény” menüpontnál küldheti el kérését a használó. A könyvtárközi kölcsönzés regisztrációhoz és érvényes könyvtári tagsághoz kötött. A tájékozódás természetesen ezek nélkül is biztosított.
1.2.4.   Nyugat-magyaraországi egyetem portálja (tudastar.nyme.HU)
Nyugat-Magyarországi Egyetem portáljaA portál célja, hogy az egyetem könyvtári rendszerében felhalmozódó tudásvagyont és a rendszerezett információkat közvetítse az egyetem és a könyvtárak olvasói felé. Az egyetem valamennyi tagkönyvtára elérhető ezen a felületen. Két katalógus rendszert mutat be, amelyet használnak a tagkönyvtárak. Az adatbázisok menü alatt a könyvtárak által preferált tudástárak érhetők el. Tematikus linkgyűjteménye az online könyvtári és szakirodalmi szolgáltatásokat tartalmazza. Gazdag információforrás, sokrétű tudásmegosztás jellemzi. Meg kell említeni a portál lényegét jelentő Tudástárat, amely biztosítja az egy felületen történő keresést a használók számára. A portál sok egyéb szolgáltatásban is gazdag.
1.2.5.   vasi közoktatási könyvtári portál (tudastar.nyme.hu/kozoktatas/)
A portál célja, hogy a közoktatás számára nyújtson szakmai és tartalmi segítséget azzal, hogy összerendezi egy felületre a vasi iskolák könyvtári katalógusait és ezzel megkönnyíti a távoli elérést, az egységesített információkeresést és hozzáférést. Megteremti a kapcsolatot az országos szolgáltatókhoz. Folyamatosan bővül adatbázis az iskolák együttműködésével. Külön felületen érhető el a diákok és pedagógusok számára a portál, segítve a tanulást és tanítást. A gyerekek ugródeszkaként használhatják olvasónaplók, tananyagok, ifjúsági és gyermekirodalmak, játékos feladatok megtalálására.

Tovább

[1] A honlap fogalma, meghatározása. URL: http://www.honlap-porta.hu/index.php?lap=honlap-fogalma

[2] Vasi Könyvtári Portál kezdőlapja. URL: http://www.vasikonyvtarak.hu/. A portál használatához útbaigazítás olvasható a Tudástár/GYIK felületen.