Könyvtári felhasználók alapfokú képzése

FELHASZNÁLT IRODALOM

 

BAKONYI Géza – Kokas Károly: Könyvtári integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk. Szeged, 1996. URL: http://mek.oszk.hu/03000/03088/html/
BAKONYI Géza: VOCAL – a Corvina könyvtárak osztott katalogizálási rendszere. IN: Könyvtári Figyelő, 1999. 2. sz. 256- 267.o:p>
Corvina (integrált könyvtári rendszer). URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/Corvina_(integr%C3%A1lt_k%C3%B6nyvt%C3%A1ri_rendszer)
DANCS Szabolcs: Online eszközök: blogok és wikik. In: TMT, 54. évfolyam (2007) 7. szám. URL: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4768&issue_id=484
FARKAS Éva: Az ALEPH integrált könyvtári rendszer online katalógusa. http://www.bdf.hu/konyvtar/tempus/Farkas_Eva_ALEPH.pdf
GRÄFF Zoltán – TÉGLÁS György – Thék György: A magyarországi könyvtárügyi fejlesztések és a TextLib. In: TMT, 52. évfolyam (2005) 9. szám URL: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4045&issue_id=465
KERECSENDI András: Integrált könyvtári rendszerek. Budapest : Eszterházy Károly Főiskola, 2011. URL: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_28_int_konyvtari_rendszerek_pdf/28_int_konyvtari_rendszerek_1_1.html
KIRÁLY László – Tóth Kornél: HunTéka: egy új integrált rendszer a magyar könyvtári piacon. In: TMT, 51. évf. 2004. 8. sz.
KOLTAY Tibor – ÖRDÖGNÉ KOVÁCS Mónika: Digitális könyvtári témák a könyvtárosképzésben. In: Könyvtári Figyelő 4. sz (2006) URL: http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2006/4/koltay.html
VINCZE Tamás – Vajda János: Hálózati kislexikon. URL: http://chemonet.hu/hun/olvaso/lexikon/index.html

 

Integrált rendszerek honlapjai a teljesség igénye nélkül

Aleph - www.ex-lh.hu/site/index.php/HU/aleph
Corvina - www.ecorvina.hu
HunTeka - www.hunteka.hu
KisTeka - www.kisteka.hu
Olib - www.t-systems.iqsys.hu/web/guest/olib-ikr-es-egyeb-oclc-termekek
Szikla – www.szikla.net
TextLib - www.textlib.hu